JA-114E Tastatura

Šifra:
 • Vrsta:
 • Žične tastature i pristupni moduli

JA-150E Bež. tastatura

Šifra:
 • Vrsta:
 • Bežične tastature i pristupni moduli

JA-153E Bež. tastatura

Šifra:
 • Vrsta:
 • Bežične tastature i pristupni moduli

JA-123E Spoljna tastatura

Šifra:
 • Vrsta:
 • Žični tasteri i kontrolni uređaji

JA-110E Tastatura

Šifra:
 • Vrsta:
 • Žične tastature i pristupni moduli

JA-182J Daljinski upravljač

Šifra:
 • Vrsta:
 • Uređaji kontrole i autorizacije

JA-194J-BK RFID privesci za identi.

Šifra:
 • Vrsta:
 • Uređaji kontrole i autorizacije

JA-192J-Y RFID tag žuti

Šifra:
 • Vrsta:
 • Uređaji kontrole i autorizacije

JA-159J Bežično zvono

Šifra:
 • Vrsta:
 • Bežični tasteri i kontrolni uređaji

JA-192E Kontrolni segment za pristupne module

Šifra:
 • Vrsta:
 • Bežične tastature i pristupni moduli

JA-194J-RE RFID privesci za identifi.

Šifra:
 • Vrsta:
 • Uređaji kontrole i autorizacije

JA-195J RFID privesci za identif.

Šifra:
 • Vrsta:
 • Uređaji kontrole i autorizacije

JA-188J Bežični taster tihog alarma

Šifra:
 • Vrsta:
 • Bežični tasteri i kontrolni uređaji

JA-189J Bežični taster za zvonce

Šifra:
 • Vrsta:
 • Bežični tasteri i kontrolni uređaji

JA-112J Zidni taster

Šifra:
 • Vrsta:
 • Žični tasteri i kontrolni uređaji

JA-190J RFID pristupna kartica

Šifra:
 • Vrsta:
 • Uređaji kontrole i autorizacije

JA-192J RFID privesci za identifikaciju

Šifra:
 • Vrsta:
 • Uređaji kontrole i autorizacije

JA-154E Bež. tastatura

Šifra:
 • Vrsta:
 • Bežične tastature i pristupni moduli

JA-154J MS II Dvosmerni daljinski upravljač

Šifra:
 • Vrsta:
 • Uređaji kontrole i autorizacije

JA-152J MS II Dvosmerni daljinski upravljač

Šifra:
 • Vrsta:
 • Uređaji kontrole i autorizacije