JA-196J RFID dual tag na 125kHz i 13,56MHz

Šifra:

  JA-114E Tastatura

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Žične tastature i pristupni moduli

  JA-153E Bež. tastatura

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Bežične tastature i pristupni moduli

  JA-123E Spoljna tastatura

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Žični tasteri i kontrolni uređaji

  JA-113E Tastatura

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Žične tastature i pristupni moduli

  JA-110E Tastatura

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Žične tastature i pristupni moduli

  JA-182J Daljinski upravljač

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Uređaji kontrole i autorizacije

  JA-194J-BK RFID privesci za identi.

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Uređaji kontrole i autorizacije

  JA-192J-Y RFID tag žuti

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Uređaji kontrole i autorizacije

  JA-159J Bežično zvono

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Bežični tasteri i kontrolni uređaji

  JA-192E Kontrolni segment za pristupne module

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Bežične tastature i pristupni moduli

  JA-194J-RE RFID privesci za identifi.

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Uređaji kontrole i autorizacije

  JA-195J RFID privesci za identif.

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Uređaji kontrole i autorizacije

  JA-188J Bežični taster tihog alarma

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Bežični tasteri i kontrolni uređaji

  JA-189J Bežični taster za zvonce

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Bežični tasteri i kontrolni uređaji

  JA-112J Zidni taster

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Žični tasteri i kontrolni uređaji

  JA-190J RFID pristupna kartica

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Uređaji kontrole i autorizacije

  JA-192J RFID privesci za identifikaciju

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Uređaji kontrole i autorizacije

  JA-154E Bež. tastatura

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Bežične tastature i pristupni moduli

  JA-152J MS II Dvosmerni daljinski upravljač

  Šifra:
  • Vrsta:
  • Uređaji kontrole i autorizacije