message
Vršimo obuke za sve sisteme iz naše ponude.

Za zakazivanje termina obuke se možete javiti unosom adrese Vaše elektronske pošte u sledeće polje:

delivery
Dostavu vršimo radnim danima

Ukoliko želite dostavu danas za sutra, molimo Vas da se javite do 13h. Za porudžbine preko 15.000RSD+PDV dostava je besplatna!

Zainteresovani ste za posao u našoj kompaniji? Vaš CV i prijavu možete poslati na : posao@falcopsc.co.rs

SAOBRAZNOST I GARANCIJA

 

Poštovani kupci,

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Falco PSC DOO. odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine, osim ukoliko nije drugačije naznačeno od strane proizvođača. Takva roba izdaje se uz račun. U tom periodu, dužni smo da u slučaju nesaobraznosti o svom trošku obezbedimo servisiranje robe.

Period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju napajanja, konektori i slična potrošna roba. Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

Garantni rok počinje od datuma isporuke uređaja naznačenog na otpremnici ili računu.

Zakonska odgovornost kompanije Falco PSC DOO ne postoji ako isporučena roba:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane prodavca kupac gubi u slučaju neadekvatnog i nestručnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica, varijacija mrežnog napona, usled više sile (udara groma, elementarne nepogode i slično), kao i loših klimatskih uslova u objektu (vlaga, temperatura, itd.)

 

 

REKLAMACIJE

 

Ukoliko imate problem sa uređajem koji ste kupili kod nas, možete izvršiti reklamaciju. 

Nakon što nam najavite reklamaciju proizvoda putem telefona ili emaila, kontaktiraće Vas naš komercijalista i dogovoriti dalje korake. Praksa je da reklamirani uređaj, uz popunjen reklamacioni list, pošaljete nama (o svom trošku) ali dobro upakovan jer ne odgovaramo za oštećenja nastala u transportu ka nama. Nakon što nam pošaljete proizvod koji reklamirate, dalji postupak nastavlja se u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača.

 

Obaveza potrošača prilikom izjavljivanja reklamacije je da:

 1. priloži kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini,
 2. detaljno opiše primećenu neispravnost i uslove u kojima je uređaj radio (u reklamacionom listu)
 3. izjasni se o željenom toku rešavanja reklamacije,
 4. kompletan uređaj dobro upakuje radi bezbednijeg transporta, najpoželjnije u originalnoj ambalaži.

U roku od 8 dana od dana reklamiranja uređaja u našoj maloprodaji i servisu ili dana kada je reklamacija izjavljena putem call centra, dobićete odgovor na Vaš zahtev nakon čega će, ukoliko je prihvaćena, reklamacija biti rešena u primerenom roku.

Za tehničku robu, Zakon propisuje najduži rok za rešavanje reklamacije od 30 dana, za ostalu robu do 15 dana. Mi ćemo se potruditi da sa naše strane maksimalno skratimo period čekanja ali ne možemo uticati na rad ovlašćenih servisa i vreme koje je njima potrebno da uređaj poprave ili proglase nepopravljivim.

Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda Falco PSC DOO ne preuzima nikakvu odgovornost za datu robu.

 

Prodavac nije odgovoran i nije u obavezi da prihvati reklamaciju ukoliko:

 • Nije dostavljen dokaz o kupovini
 • Uređaj je fizički oštećen
 • Uređaj nije korišćen prema proizvođačkoj specifikaciji
 • Uređaj je oštećen nestručnim rukovanjem

U ovim slučajevima možemo da na Vaš zahtev uređaj pošaljemo na servisiranje o Vašem trošku ali će servis naplatiti dijagnostiku uređaja i popravku, ukoliko pristanete na to. Troškove dijagnostike i eventualne popravke, kao i transporta uređaja, u ovom slučaju snosi kupac.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke.

 

Ovde možete preuzeti reklamacioni list koji nakon popunjavanja šaljete ili dostavljate uz proizvod koji je predmet reklamacije.