JA-118M Modul za magn. detektore

Šifra:
  • Broj ulaza:
  • 8

JA-114HN Modul sa 4 ulaza i 4 izlaza

Šifra:
  • Broj ulaza:
  • 4

JA-111H-TRB Modul za žičane detek.

Šifra:
  • Broj ulaza:
  • 1

JA-116H Ekspander - Modul sa 16 ulaza

Šifra:
  • Broj ulaza:
  • 16